เกี่ยวกับเรา

Huggle ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับคนที่ไปในสถานที่ที่คุณไปและแสดงสถานที่ที่คุณไปมาเหมือนกัน

Huggle เกณฑ์การค้นหาคนที่คุณติดต่อด้วยขึ้นอยู่กับการสถานที่ที่คุณไป สิ่งที่คุณทำ สิ่งที่คุณสนใจ และวิธีการที่คุณใช้ชีวิต คุณอยู่ในที่ที่คุณไป ให้การดำเนินชีวิตของคุณเป็นตัวกำหนด

เข้าร่วมตามกระแส Huggle