Về chúng tôi

Huggle cho phép bạn khám phá và kết nối với những người đi đến những nơi bạn cũng đi đến, và cho bạn thấy những địa điểm chung giữa các bạn.

Huggle chọn lọc những người để kết nối với bạn dựa trên địa điểm mà bạn đi đến, những gì bạn làm, những điều bạn yêu thích và cả cuộc sống của bạn. Bạn ở nơi bạn đi đến, vì vậy hãy để cuộc sống của bạn nói lên tất cả.

Hãy tham gia Huggle ngay.